دریافت آرامش خداوند با زندگی کردن در زمان حال

دریافت آرامش خداوند با زندگی کردن در زمان حال

این چیزها را به شما گفتم تا خیالتان آسوده باشد. در این دنیا با مشکلات و زحمات روبرو خواهید
شد؛ با اینحال شجاع باشید، چون من بر دنیا پیروز شده ام. – انجیل یوحنا 33:16

داشتن آرامش و روحیه صلح جویانه فوق العاده ارزشمند است. همین روحیه است
که می گوید من به خداوند اعتماد دارم، و با قدرت با مردم صحبت می کند. اما رسیدن به
این مرحله نیاز به زمان، تمرکز، و فیض خداوند دارد تا بتوان به صورت دائم در آرامش
و صلح قرار داشت.

غالبا درجه استرس ما به شرایط مان پیوند خورده است. شما می توانید چون همیشه
سرتان شلوغ است، یا چون از لحاظ مالی درگیر هستید و یا چون با کسی که دوستش دارید
به توافق نرسیده اید استرس داشته باشید.

برای غالب آمدن به استرس های زندگیمان، ما باید بیاموزیم که تمرین کنیم تا قدرت
پیروزی بخش آرامش عیسی را که از قبل برایمان فراهم شده دریافت کنیم. یکی از راه هایی
که می توانیم آرامش دائمی را دریافت کنیم این است که بیاموزیم در زمان حال زندگی
کنیم. ما می توانیم زمان بسیاری را در حال فکر کردن به گذشته و یا متعجب بودن از آینده
بگذرانیم. اما نمی توانیم چیزی را تغییر دهیم مگر این که ذهنمان را روی امروز متمرکز
سازیم.

کتاب مقدس می گوید که خداوند فیض مناسب برای هر روز زندگی ما را به ما عطا
می کند. من باور دارم که فیض خداوند قدرتی است که ما را قادر می سازد و انرژی
می بخشد تا کاری که لازم است را انجام دهیم. خداوند این قدرت را با سخاوت به اندازه ای
که نیاز داریم به ما عطا می فرماید. ما هر روزه باید بگوییم که خداوند برای امروز به من
فیض بخشیده است من شاد و خوشحال خواهم بود.

اگر بتوانید یاد بگیرید در زمان حال به خداوند اعتماد کنید، فیض او را به اندازه نیازتان
دریافت خواهید کرد و شما به یک شخص با آرامش حقیقی تبدیل خواهید شد و این قدرت
بسیار دارد.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا من می دانم که تو بر هر گونه مانع پیروز خواهی شد، از تو می خواهم به من کمک کنی تا در
آرامشی که برایم فراهم کرده ای زندگی کنم. به من نشان بده چگونه به تو اعتماد کنم تا بتوانم در
زمان حال زندگی کنم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon