بزرگترین هدیه ای که می توانید بدهید

بزرگترین هدیه ای که می توانید بدهید

پس رحیم باشید، چنانکه پدر شما رحیم است.
– انجیل لوقا 36:6

این یکی از جالب ترین موضوع های ممکن است. هر بار که من به این موضوع فکر
می کنم، بیشتر متعجب می شوم. خدا به ما برکت داده در حالی که ما لایق آن نبودیم و
مجازات ما را برداشته در حالی که ما لایق مجازات بودیم. بهترین هدیه ای که شما می توانید
به دیگران بدهید این است که با آنها بر همین اساس رفتار کنید.

نام این هدیه رحمت است. عیسی بر روی زمین آمد تا ما را مورد رحمت قرار دهد، پس
ما هم باید یاد بگیریم دیگران را مورد رحمت قرار بدهیم.

بر اساس مثال عیسی ما باید دشمنانمان را هم دوست داشته و برای ایشان دعا کنیم.
ما باید با کسانی هم که با ما رفتار درستی نداشته اند، دوستانه رفتار کنیم. به ما گفته شده
که به افراد دردمند و فقیری کمک کنیم که نمی توانند جواب کمک ما را بدهند.
ما می توانیم به کسانی محبت کنیم که در جواب ما آنها هم به ما محبت می کنند. اما اگر
ما به کسانی کمک کنیم که قادر به جواب دادن نیستند برکت بیشتری خواهیم یافت. و این
دقیقا همان رحمت است.

بهترین هدیه ای که شما می توانید به خداوند بدهید این است که بیشتر شبیه به عیسی
بشوید. شما می توانید با دیگران همان طور رفتار کنید که او با شما رفتار کرده است. به
دیگران بهترین هدیه ای را که می توانید یعنی رحمت را ببخشید.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، به خاطر رحمتت که هر روزه شامل حال من است سپاسگزارم. تصمیم گرفته ام در هر
موقعیتی همان طور که تو مرا مورد رحمت خودت قرار داده ایی، من هم دیگران را مورد رحمت قرار
دهم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon