Kupanda na kuvuna

Kupanda na kuvuna

kwa kuwa cho chote apandacho mtu, ndicho atakachovuna. Wagalatia 6:7

Maandiko yanatuambia waziwazi kwamba sisi tutavuna kile tunachopanda. Kwa kweli, hii inatumika kwa mazao ya kilimo na kupanda. Watu wengi wanajua pia inatumika kwa kutoa pesa na kuwa na ukarimu. Lakini unajua kwamba kanuni hii inatumika pia kwa njia tunavyowatendea wengine?

Mtazamo wetu na maneno ni “mbegu” tunayopanda kila siku ambayo huamua aina gani ya matunda au mavuno tutakayokuwa nayo katika hali zetu na mahusiano. Ibilisi anapenda kutuweka wenye shughuli kujifikiria binafsi, kutibu marafiki waaminifu kama sio muhimu, kupanda maneno ya ugomvi katika familia zetu, na kufikiri mawazo mabaya juu ya wakuu, wachungaji, nk.

Shetani anataka tupande mbegu mbaya katika kila uhusiano na hali. Watu wengi wanafanya hivyo na kisha wanashangaa kwa nini watu hawawapendi au kuwafanyia njia wanayopenda kufanyiwa. Jibu ni rahisi-wanavuna yale waliyopanda! Hebu niulize, unapanda nini leo? Kwa neema ya Mungu, fanya uchaguzi wa kupanda upendo, msamaha, fadhili, na uvumilivu katika kila uhusiano na hali. Utapata kwamba kama unavyowatendea wengine jinsi Mungu anatakavyo, utavuna maisha yaliyojaa mahimizo, mahusiano ya kiungu na matokeo ya kuridhisha.

OMBI LA KUANZA SIKU

Roho Mtakatifu, nataka kupanda mbegu nzuri na kuvuna vitu vyema. Badala ya kutenda kwa ubinafsi kwa wengine, nisaidie kupanda mbegu ya upendo katika mahusiano yangu na watu wote katika maisha yangu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon