Kuutumia muda wako zaidi

Kuutumia muda wako zaidi

Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda; si kama watu wasio na hekima bali kama watu wenye hekima; mkiukomboa wakati kwa maana zamani hizi ni za uovu. —Waefeso 5:15-16

Muda kweli huenda kwa haraka, sivyo? Kwa upande mwingine, katika hali fulani, inaweza kuonekana kama muda hausongi! Haijalishi jinsi wakati unaendelea, kila mmoja wetu ana muda tu juu ya dunia hii. Ukiwa na mtazamo huo, nataka kukuuliza, unafanya nini na wakati wako?

Muda ni zawadi kuu kutoka kwa Mungu! Ninaona kila siku jinsi anavyochukua muda Wake kututengeneza kile anachotaka tuwe. Na kisha, kwa rehema na neema yake, Yeye anatupa wakati wa kukubaliana na kile anachofanya katika maisha yetu ili tuweze kupata wema wake.

Hivyo … jiulize, Je, ninakubaliana na kile ambacho Mungu anafanya ndani yangu? Au, je, ninajitahidi na kupigana, kujaribu kufanya mambo kwa njia yangu?

Ninaweza kukuhakikishia, ikiwa unangángána na Mungu, unapoteza muda wako tu, lakini ikiwa unakubaliana naye, unatumia wakati wako kwa mambo mazuri.

Kumbuka, Mungu ni mwenye neema, anachukua muda wake. Tunaweza kufikiri Yeye huchukua muda mrefu sana ilhali, kwa wema wake, Yeye anasubiri sisi tukubaliane na kazi aliyofanya ndani yetu. Haitakimbiza. Yeye ni mwenye subira. Jitihada zetu tu huchelewesha maendeleo yetu.

Hivyo labda huu ni wakati mzuri wa kubadilisha mtazamo wako na kuanza kuangalia mbele kwa njia mpya ya kufanya mambo … maono mapya ya maisha … imani mpya na imani kwa Yeye ambaye daima anafanya kazi ndani yetu … na daima kwa ajili yetu nzuri.

Himizo langu kwako ni kumtegemea Mungu na kutumia wakati wako kukubaliana na kile anachofanya katika maisha yako. Mruhusu aendeleze kusudi lako. Kujua moyoni mwako kwamba ana mipango mzuri, na bila kujali muda gani Anachukua, Yeye anakupenda, na Yeye huwa na nia ya moyo wako daima.


Ombi La Kuanza Siku

Bwana, sitaki kupoteza muda wangu kupigana nawe. Nataka kutumia muda wangu kukubaliana na kazi kubwa Unayotimiza ndani yangu. Ninakushukuru kwamba wakati ninapoanza kupoteza muda, daima unanikumbusha kwamba unanipenda na kwamba muda wako ni bora zaidi. 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon