Biblijne wersety, które uzdrowią umysł

Joyce Meyer

Biblijne wersety, które uzdrowią umysł

Kiedy zaczniesz żądać, aby wróg oddał ci twój umysł, bądź pewien, że nie zwróci ci go w pokojowy sposób. Będziesz musiał stoczyć bitwę z jego kłamstwami i chaosem, który zasiał.

Pierwszym krokiem, jaki musisz wykonać, jest głośne zadeklarowanie, że nie dopuścisz, by jakakolwiek siła z zewnątrz – czy to pochodzenia ludzkiego, czy duchowego – wpłynęła na zmianę twojego sposobu myślenia. Istnieją takie prawa duchowe, którym demony muszą się przyporządkować. Nie mogą one nękać człowieka, który nie pozwala im zostać. Twoją mocą jest imię Jezusa, Krew Jezusa i Słowo Boże. Proś Boga, aby pomógł ci rozpoznać diabelskie kłamstwa.

Uważaj na to, co myślisz

Ilekroć spostrzeżesz, że kłamstwo wkradło się do twojego umysłu, zawsze broń się na głos. Oznacza to, że masz głośno mówić do szatana i złych sił, wiązać je w Imieniu Jezusa i zabronić im okłamywania ciebie i posługiwania się twoim umysłem.

Kiedy dostrzeżesz w swoim umyśle kłamstwo, używaj tej rady jak recepty i korzystaj z niej regularnie, a odzyskasz pokój, wspomnienia, dobrze przesypiane noce i zdolność do skupiania swojej uwagi i wytężania umysłu.

Właśnie trwa bitwa i nie jesteś w niej samotny – cały Boży lud toczy ten sam bój (zob. List do Efezjan 6: 12). Przygotuj swój umysł do tego, by się nie poddał! Nawiązując do Listu do Kolosan 3: 2, zacznij myśleć o tym, co w górze, i wytrwaj w tym myśleniu. Z początku ta bitwa może wydawać się trudniejszą, niż jest. Powodem tego są demoniczne moce, które nie ustaną w walce, by zachować pozycję w twoim umyśle (a zatem i wpływać na to, co myślisz). Wezwij Bożą łaskę w Imię Jezusa, a wówczas On udzieli ci mocy Ducha Świętego, potrzebnej do całkowitego pokonania wszelkich złych skłonności.

Pamiętaj, że odzyskiwanie umysłu jest procesem. Każdy z nas od czasu do czasu smakuje goryczy porażki. Bóg zna nasze słabości, i jeśli poprosisz Go o przebaczenie, spostrzeżesz, jak Krew Jezusa obmywa cię z grzechów (zobacz 1 List Jana 1: 9) Nie poddawaj się! Kontynuuj walkę o to, co przynależy do ciebie (twój umysł i twoje myśli są twoją własnością), a Jezus pomoże ci odnieść zwycięstwo.

W 2 Liście do Tymoteusza 1: 7 (BW) możemy przeczytać: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości”.

Dodatkowe fragmenty Biblii, które pomogą uzdrowić umysł

Kiedy czujesz, że kłamstwo podnosi łeb i zaczyna zabierać głos w twoim umyśle, wypowiedz na głos:
2 List do Koryntian 10: 5: „Szatanie, jesteś kłamcą! I wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i wszelką myśl zmuszam do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi” (parafraza).

1 List Jana 4: 4: „Jestem z Boga, jestem Jego dzieckiem, i zwyciężyłem ich, gdyż Ten, który jest we mnie, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie”. (Teraz pozbyliście się kłamstwa – tak, jak wyplewia się z ziemi chwasty. Została po nich dziura, którą musisz wypełnić Pismem Świętym).

List do Filipian 4: 8 : „Wreszcie będę myśleć o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały”.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon