Jeśli kochasz Boga…

Joyce Meyer

Jeśli kochasz Boga…

Nikt nie powinien być zadowolony z pośledniego życia, nastawionego na przetrwanie. Bóg ma wielki plan dla każdej pojedynczej osoby, w związku z tym chciałabym cię zachęcić, abyś sięgnął po najlepsze życie, jakim Bóg może cię obdarować. Jeśli chcesz wieść obfite życie, to wiedz, że kluczem do niego jest posłuszeństwo wobec Boga i zrozumienie, jak bardzo cię kocha!

Kiedyś zwykłam ukrywać swoje nauczania o posłuszeństwie pod niewiele mówiącymi tytułami, gdyż, szczerze mówiąc, ludzie niechętnie słuchają kazań o posłuszeństwie. Jednak zdecydowałam, że już nie będę niczego ukrywać, ponieważ posłuszeństwo wobec Boga tak naprawdę jest ścieżką wiodącą do wspaniałego życia.

Jednak byłoby bez sensu, gdybym nauczała o przestrzeganiu Bożych nakazów i równocześnie nie głosiła, że należy kochać Boga z całej siły i pozwalać Mu na to, by kochał nas. Jedyną rzeczą, która naprawdę zmusi cię do posłuszeństwa, jest twoja miłość do Chrystusa.

Jeśli kochasz Boga…

W Ew. Jana 14: 15 (BT) czytamy: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania”.Zauważ, że Jezus nie powiedział: „Jeśli zachowacie Moje przykazania, będę was miłować”. On już cię kocha w doskonały sposób i nigdy nie będzie kochać bardziej niż w tej właśnie chwili.

Jednak nie mam na myśli tego, że możemy wykupić sobie więcej Bożej miłości przez posłuszeństwo, lecz że nasza miłość wobec Niego będzie wzrastać, kiedy będziemy Mu posłuszni i będziemy dzięki temu doświadczać Jego wierności. Jestem Mu o wiele bardziej posłuszna, niż byłam trzydzieści lat temu, ale też muszę przyznać, że kocham Go i Jego Słowo o wiele mocniej, niż kochałam wtedy. Miłuję Go za to, kim jest – a jest piękny i niezwykły. Również z powodu miłości, którą Go darzę, chcę przestrzegać Jego przykazań.

Czy żyjesz w posłuszeństwie?

Czy mógłbyś wskazać taki obszar w swoim życiu, w którym wykazujesz się brakiem posłuszeństwa? Gdy zadałam to pytanie na pewnej konferencji, niemal wszystkie osoby znajdujące się na sali podniosły ręce. Jednak byłoby bez sensu, gdybym nauczała o przestrzeganiu Bożych nakazów i równocześnie nie głosiła, że należy kochać Boga z całej siły i pozwalać Mu na to, by kochał nas.

Chciałabym dać ci taką samą radę, jaką dałam tamtym ludziom. Bóg mówi do nas tak, jak rodzic do swojego dziecka: „Dlaczego po prostu nie robisz tego, co ci nakazuję? Jeśli każę ci coś robić, to tylko dla twojego dobra”. To prawda, że czegokolwiek nie nakazywałby nam Bóg, On zawsze czyni to dla naszej korzyści. Musimy zatem traktować Jego przykazania poważnie i podporządkować się drogom, po których nas prowadzi.

On nie odbiera nam różnych rzeczy z powodu skąpstwa i nie daje nam długiej listy zasad niemożliwych do spełnienia. Naucza nas, co przyniesie nam korzyść, a co nie, ponieważ Jego pragnieniem jest, abyśmy wiedli najlepsze możliwe życie, na jakie nas stać. Nie chce, abyśmy doznawali cierpień, byli zgorzkniali, pełni urazy i zagubieni – są to efekty okazywanego nieposłuszeństwa. Pan chce, abyśmy byli pełni prawości i sprawiedliwości, pokoju, miłości i radości.

Jak okazujesz Mu posłuszeństwo?

Po pierwsze, zobowiąż się, że będziesz przestrzegać Jego Słowa. Inaczej mówiąc, podporządkuj się każdemu fragmentowi z Biblii, który każe ci coś robić albo nie robić. Jeśli nie rozumiesz jakichś nakazów czy zakazów, to na początku skup swoją uwagę na tych, które są dla ciebie zrozumiałe. Zacznij od jasnych instrukcji, takich jak: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”. I nie zapominaj, że chodź te przykazania mogą być jasne, to jednak wciąż musisz być zdeterminowany, aby je wykonywać. Wybaczanie oprawcom może nie być łatwym zadaniem do wykonania, ale tak naprawdę jest nieporównanie łatwiejsze niż pielęgnowanie urazy i goryczy, przez całe życie. I pamiętaj, że jeśli Bóg nakazuje ci coś zrobić, to da ci moc konieczną do wywiązania się z zadania.

Po drugie, bądź posłuszny cichym nawoływaniom Ducha Świętego, które pojawią się w twoim życiu. Bóg nie prowadzi każdego człowieka tym samym, utartym szlakiem. Każdy może stosować się do mądrości Biblii, ale Pismo nie daje nam szczegółowych wskazówek co do każdej rzeczy, którą musimy zrobić. Z tego powodu musimy również z uwagą słuchać nawoływań Ducha Świętego w naszym sercu.

Moim gorącym pragnieniem jest, aby wszystkie te rady dodały ci otuchy. Nieważne, jak wiele w twoim życiu czeka cię do zrobienia, poddaj każdą rzecz Bogu – każdą po kolei – i pozwól Mu, by zaczął w tobie działać. Kiedy zrobisz już krok do przodu i staniesz się bardziej zdecydowany z przestrzeganiu Jego przykazań, wówczas On pomoże ci wykonać wszystko, co trzeba. Nie dość, że doświadczysz więcej pokoju i radości, to na dodatek twoja miłość do Boga będzie nieustannie wzrastać.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon