Boh má ešte veľa toho čo povedať

Boh má ešte veľa toho čo povedať

„No, je aj mnoho iného, čo učinil Ježiš, čo keby sa malo jednotlivo [detailne] popísať, mám za to, že ani ten svet by (nebolo by miesta) neobsiahol kníh, ktoré by sa popísali…“ (JÁN 21:25)

Boh má veľa toho, čo nám chce, ako svojim deťom, zjaviť. Ak chceme, aby sa počutie Božieho hlasu stalo súčasťou nášho životného štýlu, musíme byť poslušní vtedy, keď k nám rozpráva. Zakaždým, keď počujeme a poslúchneme, zvyšuje to našu citlivosť na Boží hlas.

Máme príležitosť byť tými, ktorých nazývajú celoživotnými študentmi. Každý deň svojho života sa chcem niečo naučiť. Naša cesta s Bohom je nepretržitá. Niekedy je únavná, preto potrebujeme počuť od Boha a nechať sa viesť Duchom Svätým. Duch Svätý vás môže každý deň niečo naučiť. Nečítajte Bibliu len preto, aby ste mali pocit, že ste si splnili svoju dnešnú povinnosť. Pristupujte k nej s túžbou naučiť sa niečo, čo ste doteraz nevedeli. Duch Svätý je naším Učiteľom a verím, že má pre nás na každý deň niečo špeciálne, ak otvoríme svoje srdcia a budeme Ho počúvať. Nech výkrik nášho srdca znie: „Bože, chcem sa čoraz viac naučiť o Tebe a Tvojich cestách, a chcem Ťa poslúchnuť okamžite, keď hovoríš.“


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Neustále sa učíš a rastieš v Kristovi. Pozeraj sa na to, ako ďaleko si došiel a nie len na to, ako ďaleko ešte stále musíš ísť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon