Boha nedokážeš využiť

Tak, ako si nás [naozaj vybral pre Seba za Svojich vlastných] v ňom vyvolil pred založením sveta… – EFEŽANOM 1:4

Dnes ti chcem pripomenúť niečo, čo považujem za dôležité pre tvoje dobro – Nie si prekvapením pre Boha. Vedel, čo získa, keď si ťa vybral a rovnako vedel, čo získa, keď si vybral mňa.

Biblia hovorí, že Boh si nás naozaj vybral pre Seba za Svojich vlastných! Neobjavil si sa jedného dňa len tak náhodou. Boh sa nerozhodol, že ťa bude len tolerovať.

Boha nemôžeš obťažovať, pretože On si ťa vybral… nemôžeš Ho využiť! Negúľa očami, keď máš problém. Namiesto toho ti vždy pripomína, ako ďaleko si zašiel, ako dobre sa ti darí, aký si vzácny v Jeho očiach a ako veľmi ťa miluje.

Boh už vedel o tvojich slabostiach, každej chybe, ktorú si spravil zakaždým keď si padol a aj tak stále hovorí: „Chcem ťa.“ Efežanom 1:5 prehlasuje, že On ťa predurčil na adopciu za Svojho vlastného. Boh je tvoj Otecko! S Ním po boku sa nakoniec veci musia skončiť dobre.

Modlitba

Bože, Tvoja láska ma udivuje. Ako môj Otec si si ma vyvolil skôr, než bol stvorený svet. Nezáleží na tom, aký som omylný, lebo viem, že ma stále chceš. Ďakujem Ti za Tvoju dobrotu!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon