Potrebuješ Ducha Svätého

Potrebuješ Ducha Svätého

„Milosť (priazeň a duchovné požehnanie! Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými!“ (2.KORINŤANOM 13:13, SEB)

Predtým, než Ježiš zomrel na kríži, rozprával so svojimi učeníkmi a snažil sa ich pripraviť na život bez Neho. Povedal im, že keď On odíde, Otec pošle iného Utešiteľa, Ducha Svätého, ktorý bude žiť v nich – bude im radiť, pomáhať, posilňovať ich, prihovárať sa, bude Obhajcom, bude usvedčovať z hriechu a presviedčať o spravodlivosti. Duch Svätý s nimi bude mať blízke spoločenstvo, uvedie ich do každej pravdy a odovzdá im všetko, čo im patrí ako spoludedičom Ježiša Krista (pozri Ján 16:7-15, Rimanom 8:17).

Ako môžete vidieť, Božím úmyslom zoslať nám Ducha Svätého bolo, aby sme s Ním rozvíjali dôverný vzťah a boli schopní prijať všetko, čo nám ponúka. Ak Mu dovolíme, aby nás utešoval, radil nám, učil nás a robil ďalšie veci, ktoré nám Boh zasľúbil, že urobí, musíme počúvať Jeho hlas, pretože spôsob akým nám slúži, vedie nás, radí nám a pomáha nám, je skrze to, že s nami rozpráva.

Potrebujeme v našich životoch Ducha Svätého a Boh nám Ho dal. Naše spoločenstvo s Ním môže byť také blízke a hlboké, aké len budeme chcieť. Všetko, čo potrebujeme urobiť, je tráviť s Ním čas, požiadať Ho, aby k nám rozprával a otvoriť svoje srdcia Jeho slovám.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Tvoj vzťah s Bohom môže byť taký blízky a taký hlboký, aký len ty budeš chcieť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon