Buď tým, kto hľadá ovocie

Buď tým, kto hľadá ovocie

„A tak ich tedy po ich ovocí poznáte.“ (MATÚŠ 7:20)

Povzbudzujem vás, aby ste skúmali svoje vlastné ovocie a aj ovocie iných. Neskúmajte ľudí okolo seba preto, aby ste ich súdili a kritizovali, ale aby ste zistili, či sú tými, za ktorých sa vydávajú. To je jeden zo spôsobov, ktorým skúšame alebo „skúmame duchov“ a to nám pomôže vyhnúť sa mnohým problémom. Väčšina z nás má za sebou bolestivú skúsenosť s tým, že mu niekto ublížil alebo ho podviedol. Mysleli sme si ako dobre tú osobu poznáme ale ukázalo sa, že nie je tým, kým sa zadalo, že je. Z takejto skúsenosti nám vyplýva jedno ponaučenie, a síce nezameriavať sa na to, čo ľudia hovoria, ale pozorovať aké ovocie prinášajú vo svojom živote. Môže sa zdať, že je daná osoba nábožná, dokonca môže citovať celé kapitoly Biblie, ale ak je k ľuďom hrubá, chamtivá a sebecká, potom nie je tou, akou sa zdá byť.

Byť skutočným kresťanom je pre mňa veľmi dôležité. Chcem priniesť ovocie toho, o čom tvrdím, že som a som si istá, že to cítite rovnako. Rada sa denne pozerám na ovocie svojho vlastného života. Ak nie som ochotná vidieť svoje vlastné ovocie, nemá zmysel hodnotiť ovocie ostatných ľudí. Som trpezlivá? Som štedrá? Naozaj mi záleží na ostatných ľuďoch a som ochotná sa obetovať, aby som im pomohla? Som pohotová v poslúchaní vedenia Ducha Svätého? Budeme klamať sami seba ak si myslíme, že sme niekým, kým nie sme a ak si nenájdeme čas na preskúmanie ovocia svojho vlastného života.

Dávid prosil Boha, aby Ho preskúmal (Žalm 26:2) a Pavol Korinťanom povedal, aby sa preskúmali, vyskúšali a zhodnotili, aby zistili, či sa držia viery a zjavujú správne ovocie (2.Korinťanom 13:5-6). Skúšajme a skúmajme svoje cesty a prosme Boha, aby odstránil zlé ovocie, aby sa celý strom nestal zlým.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nájdi si každý deň čas na to, aby si preskúmal ovocie svojho života!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon