Ticho, prosím

Ticho, prosím

„Uvaľ na Hospodina svoje diela, a tvoje myšlienky budú stáť pevne.“ (PRÍSLOVIA 16:3)

Boh zasahuje do našich životov, ak Ho o to poprosíme. Keď sa prestaneme snažiť robiť svoje veci vlastným spôsobom, On to prevezme. Kedy k nám Boh začne skutočne dôverne a mocne rozprávať? Vtedy, keď sa stíšime a začneme počúvať. Namiesto toho, aby sme sa snažili riešiť svoje problémy sami, obávať sa a trápiť sa nad nimi, mali by sme ticho počúvať, čo Boh hovorí.

Dnešný verš spomína naše „diela“. Veľakrát našimi dielami sú veci, ktoré sú „dielami“ našej mysle – naše úvahy, analýzy a pokusy zistiť, čo sa deje alebo čo by sme mali robiť. Boh hovorí, že ak mu odovzdáme svoje skutky, naše myšlienky budú stáť pevne, budú upevnené. Inými slovami, ak dokážeme upokojiť svoju myseľ, budeme mať jasnú hlavu, Boh nám môže dať nápady a hovoriť s nami o inovatívnych stratégiách a smeroch.

Raz som bola rozrušená a trápila som sa nad tým, čo mám robiť s problémom, ktorý som mala a nenachádzala som žiadnu odpoveď. Nakoniec som sa stíšila a opýtala sa Boha, čo mám robiť a On jednoducho povedal: „Urob to, čo by si povedala niekomu inému, ak by bol v tej istej situácii a prišiel by si k tebe pre radu.“ Hneď som vedela, čo mám robiť a môj pokoj sa mi vrátil.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Udrž svoju myseľ a ústa ticho, aby Boh k tebe mohol rozprávať a upevniť tvoje myšlienky.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon