Čo Si Myslíš O Sebe?

Čo si myslíš o sebe?

Tam sme videli obrov, Anákovcov z obrov, pripadali sme si vo vlastných očiach ako kobylky a takými sme sa zdali aj im. 4. Mojžišova 13:33

V štvrtej knihe Mojžišovej, kapitole 13 čítame, ako Mojžiš poslal dvanásť mužov, aby preskúmali Zasľúbenú zem, aby zistili, či je dobrá alebo zlá. Desať mužov sa vrátilo späť s tým, čomu Biblia hovorí „zlá správa“ (4.Mojžišova 13:32). Povedali Mojžišovi, že krajina je dobrá, ale sú tam obri. Taktiež povedali o sebe, že sú ako „kobylky“, čo znamená, že verili, že sú bezvýznamní a neschopní poraziť nepriateľa.

Strach, ktorý mali z obrov zabránil Božiemu ľudu vstúpiť do zeme, ktorú im Boh zasľúbil. V skutočnosti to neboli obri, ktorí porazili týchto ľudí, bol to ich zlý sebaobraz. Oni videli len obrov, nedokázali vidieť Boha a neverili, že s Bohom môžu urobiť čokoľvek, čo potrebujú urobiť.
Józua a Káléb boli jediní, ktorí mali správny postoj. Káléb povedal Mojžišovi a ľudu: „… Smelo vystúpme hore a zaberme krajinu, lebo ju určite premôžeme.“ (4.Mojžišova 13:30) Mali taký postoj, aký Boh chcel, aby mali. Verili, že s Bohom je všetko možné.

Boh mal pre všetkých Izraelitov naplánovanú slávnu budúcnosť, presne tak ako má aj pre nás. Avšak len tí, so správnym postojom k Bohu a k sebe, budú v nej žiť a užívať si ju.


Boh nemá zlý postoj voči vám, tak ho nemajte ani vy sami voči sebe!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon