Dary Ducha Svätého

Dary Ducha Svätého

„Pokiaľ ide o duchovné dary (špeciálna dávka nadprirodzenej moci), nechcem, bratia, aby ste zotrvávali v nevedomosti.“ (1.KORINŤANOM 12:1)

O daroch Ducha sa v kresťanskej histórii už popísalo veľa. Samotná Biblia nás učí o dôležitosti darov Ducha Svätého a o dôležitosti toho, aby sme ich neignorovali. Napriek všetkým informáciám, ktoré sú v dnešnej dobe dostupné, mnoho ľudí tieto dary úplne ignoruje. Napríklad, ja som mnoho rokov chodila do cirkvi a nikdy som nepočula kázeň alebo akékoľvek vyučovanie o daroch Ducha. Dokonca som ani nevedela, že nejaké dary sú, nieto ešte, že sú pre k dispozícii aj pre mňa.

Existuje mnoho druhov „darov“ alebo „obdarovaní“, ako ich nazýva Biblia. Niektoré preklady ich nazývajú, že sú to „mimoriadne schopnosti, ktoré charakterizujú niektorých kresťanov“ (1.Korinťanom 12:4). Dary sú rôzne, ale všetky sú od toho istého Ducha Svätého. Keď dovolíme Bohu, aby nás viedol pri používaní týchto darov, dodajú do našich životov novú úžasnú úroveň sily. Prvý list Korinťanom 12:8-10 uvádza dary: „… slovo múdrosti a druhému slovo známosti podľa toho istého Ducha, inému viera, v tom istom Duchu; inému milosti dary uzdravovania, v tom istom Duchu; inému pôsobnosti divov, inému proroctvo, inému rozoznávanie duchov, inému (rôzne) druhy jazykov a inému výklad jazykov…“

Toto všetko sú schopnosti, dary a prejavy nadprirodzenej sily, pomocou ktorej je veriaci schopný dosiahnuť niečo, čo je nad rámec bežných vecí. Toto je dostupné všetkým veriacim. Nemôžeme si vynútiť pôsobenie akéhokoľvek duchovného daru. Máme vrúcne túžiť po všetkých daroch, ale Duch Svätý sa rozhoduje kedy a cez koho tieto dary budú pôsobiť. Proste a očakávajte Božie vedenie týkajúce sa Jeho darov.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nemusíš žiť v slabosti, pretože Božia moc ti je k dispozícii nielen dnes, ale každý deň.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon