Drž sa nádeje

Drž sa nádeje

„Lebo všetko, čo je tam prv napísané, je napísané na naše poučenie, aby sme skrze [vytrvalú] trpezlivosť a skrze potešenie [čerpanie z] písem mali nádej.“ (RIMANOM 15:4)

Všetci potrebujeme byť povzbudzovaní. Niekedy potrebujeme povzbudenie, aby sme sa pozdvihli zo sklamania, ale vždy môžeme použiť potvrdzujúce slovo, lúč nádeje alebo posolstvo, ktoré nám hovorí: „Dokážeš to!“

Boh je najlepším zdrojom povzbudenia, ktoré poznám a mali by sme u Neho hľadať povzbudenie a nádej. Povzbudzuje nás skrze svojho Ducha, ale tiež aj prostredníctvom svojho Slova. Mnohokrát, keď potrebujem povzbudenie alebo posilnenie v nádeji, idem do Biblie. Mám niekoľko obľúbených pasáží, ktoré čítam alebo nad ktorými meditujem, keď potrebujem silu, podporu či povzbudenie.

Božie Slovo je plné povzbudenia a pokiaľ máme Bibliu, máme recept na povzbudenie. Iný preklad uvádza, že Božie Slovo je liek, ktorý potrebujeme.

Choďte do Božieho Slova, keď potrebujete povzbudenie – keď vám niekto ubližuje, ste frustrovaní, sklamaní, zmätení alebo unavení. Nechajte Jeho Slovo preniknúť do vášho srdca a mysle, kým budete čakať v Jeho prítomnosti. Boh vás nikdy nesklame a vždy sa môžete spoľahnúť na Jeho Slovo, obzvlášť, keď potrebujete nádej a povzbudenie.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nie je dôležité, čo dnes robíš, vždy sa drž nádeje.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon