Hľadáš tie správne veci?

Hľadáš tie správne veci?

Lebo [nakoniec] kráľovstvo Božie nie je [získať] pokrm a nápoj [ktorý mám rád], ale spravedlivosť (stav, keď je človek Bohom prijatý), pokoj [v srdci] a radosť v Svätom Duchu. – RIMANOM 14:17

Rimanom 14:17 definuje Božie kráľovstvo ako život plný dobroty, pokoja a radosti v Duchu Svätom.

Máme hľadať Božie kráľovstvo, no veľa ľudí trávi svoj život hľadaním rôznych iných vecí. Nemajú spravodlivosť, pokoj a radosť, pretože sa naháňajú za inými vecami.

Myslela som si, že ak nadobudnem rôzne svetské veci, nebudem mať obavy a môj život bude pokojný, ale bez ohľadu na to, koľko vecí som nadobudla, nikdy mi to neprinieslo skutočný pokoj. Skutočný pokoj pochádza z jednoty s Bohom.

Je to dôležité to pochopiť, pretože si myslím, že väčšina kresťanov trávi celý svoj život hľadaním nesprávnych vecí, pričom náš skutočný poklad je v Ježišovi.

Takže, čo dnes hľadáš? Čo je tvojím pokladom? Svetské veci ťa v konečnom dôsledku neuspokoja, ale ak hľadáš Boha a Jeho spravodlivosť, pokoj a radosť, tak môžeš zažívať uspokojujúci a naplnený život, ktorý pre teba Boh chce. Choď za Ním dnes.


Modlitba

Bože, rozhodujem sa dnes nehľadať viac svetské veci, ktoré má neuspokojujú. Chcem byť v jednote s Tebou, hľadať Tvoju spravodlivosť, pokoj a radosť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon