Najprv sa modli a potom plánuj

Najprv sa modli a potom plánuj

„Mnohé úmysly sú v srdci človeka; ale rada Hospodinova, tá obstojí.“ (PRÍSLOVIA 19:21)

Božie Slovo nám jasne ukazuje, že potrebujeme počúvať Jeho hlas a zaviazať naše uši k zmluve s Ním. Dovoliť Mu, aby obrezal a posvätil naše uši, aby sme Ho mohli počuť. Boh nám mnohokrát jasne ukazuje čo máme robiť, ale my to nerobíme, pretože sa nám nepáči Jeho plán. Môžeme dokonca predstierať duchovnú hluchotu, keď sa nám nepáči to, čo Ho jasne počujeme hovoriť. Naše telesné chúťky a túžby nám môžu zabrániť prijatiu Božej pravdy.

Môžeme sa stretnúť tvárou v tvár pravde, a napriek tomu ju nemusíme prijať. Priznávam, často je oveľa jednoduchšie prijať niečo, čo sa týka životov iných ľudí, než to, čo sa týka nás a našich životov. Máme plán, ako majú naše životy pokračovať a máme spôsob, ako tento plán naplniť. Väčšinu času chceme, aby Boh počúval náš plán a aby On zabezpečil, že sa naplní, namiesto toho, aby sme počúvali Jeho plán a požiadali Ho, aby urobil to, čo je nevyhnutné, aby sa Jeho plán naplnil skrze nás. Najprv sa vždy musíme pomodliť a potom plánovať, a nie najprv naplánovať a potom sa modliť, aby Boh tento plán naplnil. Počúvajte Boží plán, riaďte sa ním a vždy budete úspešní.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Získaj Boží plán predtým, než si vytvoríš svoj vlastný.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon