Neurážaj Boha

Neurážaj Boha

„Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nielen v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz, v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením (nedôvera v seba, s vážnou opatrnosťou, nežnosťou vo svedomí, bdelosťou pred pokušením, odvracajúc sa od toho, čo by mohlo uraziť Boha, a diskreditovať Kristovo meno) pracujte (zveľaďujte, dosiahnite a dôjdite do konca) na svojej spáse.“ (FILIPANOM 2:12, SEB)

Môžeme dovoliť Svätému Duchu, aby vtrhol do našich životov. Môžeme byť takej miery naplnení Jeho prítomnosťou a mocou, do akej miery Ho vpustíme do každého aspektu kým sme a do všetkého, čo robíme. Dokáže sa dostať do našich myšlienok, emócií, dokonca aj do našej vôle a priniesť uzdravenie a celistvosť celej našej bytosti, ale chce, aby ste Ho pozvali.

Povedzte Duchu Svätému, že ste pripravení s Ním spolupracovať, aby to, čo skrze milosť Božiu vo vás urobil, sa dostalo do popredia vášho života. „Pracuj na tom,“ čo je aj téma dnešného verša, znamená, že sa musíme naučiť žiť z Ducha. Potrebujeme sa naučiť žiť zvnútra navonok. Dávajte si pozor, aby ste neurazili Boha tým, že podľahnete pokušeniu a hriechu. Naučte sa žiť tak, aby vaše svedomie bolo vždy úplne čisté.

Môžete si pomyslieť: „Joyce, to znie zložito a nie som si istý, či to zvládnem.“ Chcem vás ubezpečiť, že to zvládnete, pretože vo svojom živote máte moc Ducha Svätého. Nedokážete to urobiť svojou vlastnou silou, ale ako partneri s Bohom môžete urobiť všetko, čo vo svojom živote urobiť potrebujete. Neuspokojte sa so životom „sotva dostatočne“, keď na vás čaká život v hojnosti.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Odvráť sa od všetkého čo uráža Boha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon