Pyšné srdce

Dáva však väčšiu milosť; preto hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným (tým, ktorí sú dostatočne pokorní prijať) dáva milosť. JAKOB 4:6

Musel Boh s tebou niekedy riešiť pýchu? Tu je niekoľko spôsobov, ako môžete zistiť, či máte problém s pýchou: Ak máte na všetko svoj názor, ak odsudzujete, ak sa nedáte napraviť, ak sa búrite proti autorite, ak si chcete zobrať všetky zásluhy pre seba alebo ak príliš často hovoríte „ja“. Toto sú znaky pýchy.

Je ťažké dovoliť Bohu, aby nahradil našu pýchu svojou pokorou, ale je to životne dôležité. Ak chceme žiť v úzkom vzťahu s Bohom, musíme k Nemu prichádzať s postojom pokory. Pýcha sa spolieha na seba, ale pokora sa spolieha na Boha. Len na mieste pokory nás Boh môže požehnať.

Pokorní získajú pomoc! Ak sa ponížime pod Božou rukou, On nás v pravý čas povýšil (Jakub 4:10). Pyšní ľudia si myslia, že si „teraz“ zaslúžia všetko, čo chcú, ale pokora hovorí: „Môj čas je v Tvojich rukách, Pane.“


Pýcha hovorí: „Môžem“, ale pokora hovorí: „Kristus môže skrze mňa.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon