Radostné Srdce

Radostné Srdce

Všetky dni utrápeného sú zlé [skrze úzkostné myšlienky a predtuchy], no radostné srdce má neprestajné hody [bez ohľadu na okolnosti]. Príslovia 15:15

„Zlá predtucha“ je neurčitý, hrozivý pocit, že sa stane niečo zlé. Jedného dňa som si uvedomila, že som si vlastne tieto pocity nosila so sebou väčšinu svojho života. V skutočnosti som bola nešťastná kvôli zlým myšlienkam a predtuchám.

Možno aj vy mávate takéto pocity. Máte veľmi ťažké okolnosti, ale aj keď nie, stále ste nešťastní, pretože vaše myšlienky sú ako jed, ktorý otrávi váš pohľad a oberajú vás o schopnosť tešiť sa zo života, a vidieť dobré veci.

Príslovia 15:15 hovoria, že tieto pocity nemusíte mať. Postoj viery je opierať sa o Boha, dôverovať Mu a mať istotu v Ňom – to je to neprestajné hodovanie v očakávaní na dobré veci. Namiesto toho, aby ste sa neustále obávali zlých predtúch, ktoré vás zneistia, môžete dôverovať Bohu, že vám dá silu, aby ste sa radovali.

Vaša radosť, pokoj, spravodlivosť a sila sú vo vašom vnútri prostredníctvom prítomnosti Svätého Ducha. Nedovoľte, aby vo vašom živote vládli obavy a úzkosť. Očakávajte pomoc od Boha a silu do všetkého, čo robíte.


So správnym postojom môžete byť posilnení a budete robiť všedné, každodenné povinnosti s veľkou radosťou.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon