Sebakontrola sa vzťahuje na každú oblasť

Sebakontrola sa vzťahuje na každú oblasť

A ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. – JÁN 14:16-17

V Biblii sú určité posolstvá, ktoré sa vzťahujú na všetko – jedným z nich je sebakontrola. Nezáleží na tom, aký problém v živote máme, sebakontrola sa týka každej oblasti. Pokiaľ nie sme disciplinovaní, naše emócie nás budú ovládať a naše životy budú mizerné.

Trénovanie sebaovládania znamená život v striedmosti. Všetko, čo sa v živote deje, si vyžaduje kvalitné rozhodnutie a disciplínu. Mnoho našich problémov je v dôsledkom nedostatku disciplíny. Do finančného dlhu sa dostaneme nekontrolovaným zlozvykom míňať peniaze. Zlé zdravie sa dostaví neovládaním stravovacích návykov, atď.

Ak sa nachádzaš v situácii, ktorá sa zdá byť zdrvujúca, možno potrebuješ disciplínu a sebakontrolu, aby si z nej vyšiel. Vďaka Bohu, Boh nám dal Ducha Svätého, ktorý žije v nás a pomáha nám.

Ak si znovuzrodený, máš v sebe Ducha Kristovho – spolu s ovocím sebaovládania. Možno sa ešte nevieš ovládať, ale vedz, že ovocie v sebe máš. Máš všetko potrebné. Rozhodni sa rozvíjať sebakontrolu skrze svoj vzťah s Duchom Svätým.


Modlitba

Bože, ďakujem Ti, že si mi dal ovocie disciplíny a sebakontroly. Mocou Tvojho Ducha vo mne, urobím to, čo mi povieš a nebudem ovládaný svojimi pocitmi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon