Slová, Ktoré Hovoríš

Slová, ktoré hovoríš

Smrť a život sú v moci jazyka, a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie [na smrť alebo na život]. Príslovia 18:21

Apoštol Pavol nám jasne hovorí, že to, aby sme si užívali život a videli dobré dni vo svojom živote, je prepojené s pozitívnou mysľou a ústami. Ak zmeníme svoje slová, môžeme zmeniť svoj život!

Naše ústa vyjadrujú to, čo si myslíme, čo cítime a čo chceme. Naša myseľ nám hovorí, čo chceme my a nie to, čo chce Boh. Naše emócie nám hovoria, čo cítime my a nie to, čo cíti Boh. Keď sa naša duša očisťuje, je trénovaná niesť Božie myšlienky, túžby a pocity, potom začneme prehlasovať život namiesto smrti.

Vaše slová, ako odkazy vašich myšlienok, majú moc priniesť požehnanie alebo skazu nielen vášmu života, ale aj životom mnohých iných. V 1.Korinťanom 2:16 nás Božie Slovo vyučuje, že máme Kristovu myseľ a sme nositeľmi myšlienok, pocitov a zámerov Jeho srdca. Neprejavujeme ich stále, ale denne rastieme a premieňame sa na Kristov obraz. Ten, ktorý v nás započal dobré dielo, ho aj dokončí a dovedie do konca (Filipanom 1:6). Čím bližšie sme k Bohu, tým rýchlejšie zažijeme víťazstvo v našej mysli, ústach, náladách a zlých postojoch.


Bez ohľadu na to, ako ďaleko musíte zájsť, viem, že sa môžete zmeniť, pretože ja som sa zmenila. Chcelo to čas a „hromadu pomoci“ Ducha Svätého, ale stálo to za to.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon