Modli sa v jednote, ži v jednote

Modli sa v jednote, ži v jednote

„Blahoslavení (užívajúci si závideniahodné šťastie, duchovne prosperujúci – so životnou radosťou a uspokojením v Božej priazni a spáse, bez ohľadu na ich vonkajšie podmienky), ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími.“ (MATÚŠ 5:9)

Modlitba zhody je účinná iba vtedy, ak tí, ktorí súhlasia na modlitbe, žijú v jednote aj vo svojom každodennom živote. Žiť v jednote neznamená nikdy nemať vlastné názory. Znamená to, že v našich vzťahoch vládne harmónia, vzájomný rešpekt a česť. Znamená to absenciu vecí, ktoré spôsobujú rozdelenie a spory – ako sebectvo, hnev, odpor, žiarlivosť, horkosť alebo porovnávanie. Žiť v jednote je ako byť v jednom futbalovom tíme – všetci spolupracujú, navzájom sa podporujú a povzbudzujú, veria a dôverujú si, pretože všetci majú rovnaký cieľ a delia sa o víťazstvo.

Modlitba zhody je veľmi silná, ale môžu ju efektívne využívať len tí, ktorí sa usilujú žiť v jednote. Ak by sme sa napríklad ja a Dave hádali a mali sme spory, ale chceli by sme sa spoločne modliť, keby sme mali naliehavú potrebu, potom by to nefungovalo. Moc nie je v tom, že budeme len príležitostne v jednote, musíme v nej aj žiť. Žite s rešpektom a pokojom voči ostatným. Prispôsobte sa ľuďom a veciam, aby ste boli tvorcami a udržiavateľmi pokoja (Rimanom 12:16). Udržiavanie jednoty a harmónie si vyžaduje úsilie, ale moc uvoľnená, keď sa modlia ľudia, ktorí žijú v jednote, stojí za to.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Je ľahšie sa nerozčúliť, ako sa upokojiť po tom, čo si sa rozčúlil.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon