Tvoj život sa nezmení, kým sa nezmení tvoje myslenie

Tvoj život sa nezmení, kým sa nezmení tvoje myslenie

A ostatne, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravedlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobropovestné, ak je nejaká ctnosť a jestli nejaká chvála, o tom premýšľajte. – FILIPANOM 4:8

Bola som veľa rokov nešťastná, pretože už v minúte, keď som sa prebudila, som začala premýšľať o negatívnych, smutných a depresívnych veciach. Teraz môžem naozaj povedať, že som úplne spokojná, odkedy mi Duch Svätý pomohol naučiť sa, ako premýšľať mysľou Kristovou, ktorá je vo mne.

Možno tak isto ako ja, aj ty tráviš roky premýšľaním o zlých veciach. Dobrou správou je, že s Božou pomocou sa to dnes môže zmeniť.

Ak bojuješ s negatívnym zmýšľaním, je pre teba dôležité pochopiť fakt, že tvoj život sa nezmení dovtedy, kým sa nezmení tvoje myslenie. Obnovené, zbožné zmýšľanie je pre zmenu nevyhnutné.

Biblia veľa hovorí, o akých veciach by sme mali premýšľať. Filipanom 4:8 nám hovorí, aby sme premýšľali o veciach, ktoré nás budujú a nie boria.

Vyzývam ťa dnes: Namiesto toho, aby si sa ráno prebudil a hneď premýšľal o negatívnych veciach, vyber si z Písma pozitívnu pravdu a zameraj sa na ňu každý deň, keď sa prebudíš. Nechaj, aby Božie Slovo v tebe rástlo a premieňalo tvoju myseľ. Zameraj svoju myseľ na dobré veci a užívaj si tie zbožné zmeny, ktoré ti to prinesie.


Modlitba

Bože, som pripravený sa zmeniť a žiť Kristovým zmýšľaním. Pomôž mi premýšľať len o tom, čo je pravdivé, čestné, čisté, milé, láskavé, milostivé a cnostné – o čomkoľvek, čo je od Teba.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon