Z jamy do paláca

A faraón Jozefovi povedal: Pretože ti [tvoj] Boh dal toto všetko vedieť, nikto nie je taký rozumný a múdry ako ty. Ty budeš správcom nad mojím domom a tvojím slovom sa bude spravovať všetok môj ľud; ja budem len o trón vyššie ako ty. 1.MOJŽIŠOVA 41:39-40

Jama je priekopa, pasca alebo nástraha. Vzťahuje sa k zničeniu. Satan nás vždy chce voviesť do jamy.

Jozefa jeho bratia predali do otroctva. V skutočnosti ho hodili do jamy a chceli ho tam nechať zomrieť, ale Boh mal iné plány. Jozefa predali do otroctva do Egypta, kde ho uvrhli do väzenia za to, že odmietol ohroziť svoju bezúhonnosť. Napriek tomu, kamkoľvek Jozef prišiel, Boh mu dal priazeň. Nakoniec bol Jozef povýšený do paláca a bol druhý najvyšší po faraónovi.

Ako sa Jozef dostal z jamy do paláca? Verím, že to bolo tým, že zostal pozitívny, odmietol byť zatrpknutý a rozhodol sa odvážne dôverovať Bohu. Aj keď to vyzeralo, že bol pri mnohých príležitostiach porazený, odmietol sa vzdať dôvery Bohu.

Jozef mal správny postoj. Vedel, že Boh má všetko pod kontrolou, aj keď to vyzeralo, že okolnosti jeho života sa mu vymykali spod kontroly. To isté platí aj vo vašom živote. Ak si zachováte pozitívny postoj a budete vedieť, že Boh má všetko pod kontrolou, On vás môže vyviesť z jamy do paláca spôsobmi, ktoré ste si ani nepredstavovali.


Bez ohľadu na to, kde a ako ste začali, môžete mať skvelý koniec!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon