Živý Bohu

Živý Bohu

„Tak aj vy súďte o sebe, že ste mŕtvi hriechu, ale živí Bohu [žijúci v neporušenom spoločenstve s Ním] v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.“ (RIMANOM 6:11)

Ľudia, ktorí nie sú spasení, sú duchovne mŕtvi. To znamená, že nie sú schopní vychutnať si spoločenstvo s Bohom, ani vnímať a riadiť sa intuitívnymi vnuknutiami Ducha Svätého. Títo ľudia sa obmedzujú na svoje prirodzené alebo intelektuálne poznatky a na svoj zdravý rozum. Nemôžu si užívať privilégium a moc žiť skrze zjavenie. Ale ak sme sa znovuzrodili a duchovne žijeme, Boh k nám môže rozprávať a ukázať nám veci, ktoré by sme bez zjavenia od Neho nemohli vedieť.

V minulosti som pracovala na pracovných pozíciách, na ktoré som nemala všetky prirodzené vedomosti, aby som mohla vykonávať všetky úlohy, ktoré mi boli zadané. Mala som však dôverný osobný vzťah s Pánom, takže ma viedol a umožnil mi robiť veci, na ktoré som nebola vytrénovaná.

Nikdy som neštudovala, ako viesť službu alebo ako efektívne využívať masmediálnu komunikáciu. Ale Boh mňa a tím služby Joyce Meyer vystrojil všetkým, čo potrebujeme, aby sme mohli slúžiť rôznymi spôsobmi, vrátane využívania masmédií po celom svete. Boh nás vedie svojim Duchom krok za krokom. S každým krokom našej viery, ktorý urobíme, nás učí a ukazuje nám, čo máme ďalej robiť.

Boh aj vás vystrojí, aby ste robili to, do čoho vás povolal, ak ste s Ním v spoločenstve. Ak Ho budete usilovne hľadať a počúvať Jeho hlas, nadprirodzene vás povedie. Naučí vás, ako naplniť Jeho zámery pre váš život – a môžu byť oveľa väčšie ako čokoľvek, na čo ste boli doteraz trénovaní, alebo ako si dokážete predstaviť.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh ťa vystrojí so všetkým, čo potrebuješ

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon