Giống Đấng Christ

Giống Đấng Christ

Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn [định trước cho họ] để nên giống như hình bóng Con Ngài [và giống hình ảnh bên trong của Ngài], hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em. RÔ-MA 8:29

Mục tiêu tốt nhất mà một Cơ đốc nhân có thể có là trở nên giống Đấng Christ. Chúa Giê-su là hình ảnh rõ ràng của Chúa Cha, và chúng ta được kêu gọi để bước theo Ngài. Ngài đến với tư cách là Đấng tiên phong trong đức tin để chỉ cho chúng ta tấm gương về cách chúng ta sống. Chúng ta có cơ hội cư xử với mọi người theo cách của Chúa Giê-su. Mục tiêu của chúng ta không phải là xem chúng ta có thể thành công như thế nào trong kinh doanh hay có thể nổi tiếng như thế nào. Nó không phải là về sự thịnh vượng, nổi tiếng hay thậm chí là xây dựng một chức vụ lớn, mà là được biến đổi trở nên giống hình ảnh của Chúa Giê-su Christ.

Sự trưởng thành thuộc linh hoặc trở nên giống Đấng Christ không thể đạt được nếu không “chết đi chính mình.” Điều này đơn giản có nghĩa là nói vâng với Chúa và nói không với chính chúng ta khi ý muốn của chúng ta đối nghịch với ý muốn của Chúa. Chúa Giê-su nói với các môn đồ của Ngài rằng nếu họ muốn theo Ngài, họ cần vác thập giá mỗi ngày.

Để đi theo Đấng Christ và trở nên giống Ngài, chúng ta chọn quên đi điều mình muốn—những kế hoạch, đường lối riêng của mình—và thay vào đó tin cậy Chúa sẽ cho chúng ta thấy ý muốn của Ngài cho chúng ta. Ý muốn của Ngài luôn dẫn đến niềm vui và sự thỏa lòng sâu sắc.


Bạn là Đại Sứ của Chúa—hãy đại diện cho Ngài thật tốt!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon