Không Viện Cớ

Không Viện Cớ

Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ 14:14

Đáng buồn thay, nhiều người không phải lúc nào cũng chấp nhận lẽ thật Chúa bày tỏ cho họ. Thật đau đớn khi đối mặt với lỗi lầm của mình và xử lý chúng. Chúng ta có xu hướng biện minh cho những hành vi sai trái. Chúng ta cho phép quá khứ và cách chúng ta lớn lên ảnh hưởng tiêu cực đến phần đời còn lại của chúng ta.

Quá khứ có thể giải thích tại sao chúng ta đau khổ, nhưng chúng ta không được sử dụng nó như một cái cớ để ở trong sự giam cầm.
Không ai có thể viện cớ vì Chúa Giê-su luôn sẵn sàng thực hiện lời hứa giải cứu của Ngài cho chúng ta. Ngài ở gần chúng ta, và Ngài sẽ dẫn chúng ta qua vạch đích trong bất kỳ lĩnh vực nào nếu chúng ta sẵn sàng đi hết con đường với Ngài.

Chúa không bỏ rơi hay để chúng ta bơ vơ. Ngài hứa rằng Ngài sẽ không để chúng ta bị cám dỗ quá sức chịu đựng, nhưng với mọi cám dỗ, Ngài sẽ mở đường cho ra (1 Cô-rinh-tô 10:13).

Bạn có thể có một số đồn lũy lớn trong cuộc đời cần đạp đổ. Hãy để tôi khích lệ bạn bằng cách nói rằng: “Chúa ở cùng bạn.” Trong trận chiến thuộc linh đang diễn ra trong tâm trí bạn, Đức Chúa Trời đang chiến đấu ngay bên cạnh bạn.


Bất kể sự cám dỗ trước mặt chúng ta lớn đến đâu, Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta mọi thứ chúng ta cần để bước đi trong chiến thắng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon