Ano, dokážeš to

Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské; věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést. 1. Korintským 10,13

Všichni musíme někdy čelit pokušení – jde o nevyhnutelnou součást života. Otázkou tedy není, zdali se setkáme s pokušením. Raději si musíme položit otázku: Budu připraven, až mě zachvátí pokušení?

Ráda bych, abyste tomuto opravdu porozuměli. Ve zkoušce můžete obstát. Neříkejte již: „Joyce, myslím, že to nezvládnu.“ Slovo „nezvládnu“ přestaňte úplně používat.

S ohledem na vlastní sílu a schopnosti máte sice pravdu. Opravdu se vám to nepovede. Pokud však budete mít v srdci Boží slovo a budete spoléhat na Jeho sílu a důvěřovat Božím zaslíbením, není žádné pokušení, ve kterém byste nemohli obstát.

V průběhu let jsem si všimla pěti věcí, které mají vliv na naši schopnost vítězit v pokušeních. První je, že máme být moudří. Předem přemýšlejte o rozhodnutích, která činíte, a o jejich následcích. Moudrost hledí dopředu.

Druhá věc je víra, že jsme schopni vzepřít se pokušení. Rychle se mohou objevit pocity odsouzení, viny a studu. Když je včas zastavíme, ztratí svou moc. Pokud se jimi však začneme zabývat, bude těžké je zastavit. Zatřetí je třeba na pokušení hledět jako na běžnou součást života. Pokud si budeme vědomi toho, že je třeba bojovat, budeme vždy připraveni. Začtvrté je dobré se vyhnout oblastem, kde se cítíme oslabení. Nevystavujte se situacím, kde byste mohli snadno upadnout do pokušení. Pokud máte potíže v hospodaření s penězi, nechoďte do obchodu, když nemáte peníze na nakupování!

Zapáté si nikdy nezačněte myslet, že to máte v kapse. Nikdy nemůžeme říct, že se nás pokušení přestala týkat. Může se stát, že jsme si příliš jistí vlastní zralostí a myslíme si, že nemůžeme podlehnout pokušení. V tomto případě se však naopak stáváme snadným terčem.

Bůh si přeje, abyste Mu důvěřovali, že přinese vítězství do každé oblasti vašeho života. S Jeho milostí se vám to podaří.


Můžete se začít modlit

„Bože, uvědomuji si, že pokušení je součástí života. Pomoz mi být vždy ve střehu, aby mě nic nemohlo překvapit. Děkuji Ti za moudrost a milost, díky kterým se mohu vzepřít jakémukoliv pokušení a žít ve tvém vítězství.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon