Bez omezení

Bez omezení

Vždyť Bůh promluví jednou [jedním způsobem] i podruhé [jiným způsobem]… (Jób 33,14)

Všichni denně potřebujeme v nejrůznějších situacích slyšet Boží hlas. Někdy ale v životě nastanou kritická období, kdy si potřebujeme být jisti, že slyšíme správně. Bůh k nám chce mluvit, musíme si ale dávat pozor, abychom nepodlehli klamu a nezaměřili se jen na jeden způsob slyšení jeho hlasu. Nesmíme Boha omezovat a říkat: „Nechám ho, aby ke mně mluvil svým Slovem, nedovolím ale, aby ke mně mluvil pomocí snů.“ Neměli bychom si myslet: Nechám Boha, aby ke mně mluvil ústy mého pastora, ale ne prostřednictvím mých přátel.“

Jak už jsem zmínila, existuje mnoho způsobů, jimiž k tobě Bůh může mluvit. A bez ohledu na to, který z nich si vybere, můžeš si být jistý, že tě povede tak, jak to zaslíbil.

Není vždy snadné zjistit, zda slyšíme Boha nebo jsou to jen naše vlastní myšlenky či pocity. Někteří lidé říkají, že se učili Bohu naslouchat mnoho let. Sama se domnívám, že důvodem je nedostatek jasného učení o tom, jak Bůh komunikuje se svým lidem. On chce, abychom věděli, že nás chce vést stejně, jako dobrý pastýř vede své ovečky.

Bůh mluví mnoha způsoby. Popros ho, aby k tobě dnes mluvil, a dovol mu, aby si sám vybral způsob, kterým tě osloví. Kdysi Bůh promluvil k prorokovi prostřednictvím osla, takže buď otevřený a dovol mu, aby k tobě promluvil tak, jak sám uzná za vhodné.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Buď otevřený pro různé způsoby, jimiž k tobě Bůh chce mluvit.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon