Jsme ve světě, ale nejsme ze světa

Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, tak jako já nejsem ze světa. Jan 17,15.16

Mnozí lidé dnes žijí na hranici přetížení. V důsledku toho jsou na pokraji zhroucení, jsou plní stresu a strachu, protože na ně působí nejrůznější tlaky. Jsou sklíčení a žijí v negativním postoji. Mám pro vás dobrou zprávu. Ježíš říká, že my křesťané žijeme ve světě, ale nejsme ze světa. Nemusíme se tedy podřizovat ani přizpůsobovat systému tohoto světa, ani se jím nechat řídit. Jsme prostě „z jiného světa“.

Lidé z tohoto světa reagují na těžké situace tím, že jsou smutní nebo sklíčení. Ježíš však v Janovi 14,27 říká, že jsme jiní než lidé z tohoto světa, a proto máme být klidní a nebát se.

Budeme-li mít správný postoj, snadno změníme situace okolo nás. Umožníme tak Bohu, aby začal působit nadpřirozeně a pomohl nám. Tak budeme moci žít ve světě, který nás obklopuje, a zároveň nebýt ze světa.

Protože jsme v Kristu, můžeme řešit životní těžkosti s klidem a jistotou.

Modlitba

„Bože, řekl jsi, že i když jsme ve světě, nejsme ze světa. Chci smýšlet jako Ty. Uprostřed tohoto světa chci mít Ježíšovu mysl a jednat ve Tvém pokoji.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon