Bezpodmínečná láska

Bezpodmínečná láska

Podle toho poznávejte Ducha Božího: Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, je z Boha. (1. Janova 4,2)

Boží slovo říká, že Bůh nás miloval dřív, než byl stvořen svět, dřív, než my jsme milovali jeho nebo jsme v něho věřili, dřív, než jsme kdy udělali cokoli dobrého nebo špatného. Není to úžasné? Boží láska k nám byla, je a vždy bude nekonečná a bezpodmínečná.

Bůh po nás nepožaduje, abychom si jeho lásku zasloužili, proto můžeme následovat jeho příkladu a nepožadovat po druhých, aby si zasloužili lásku naši. Láska není něco, co teď děláme, a pak zase neděláme. Neměli bychom ji zapínat a vypínat podle toho, komu ji chceme dát a jak se k nám dotyčný chová.

Jako věřící v Ježíše Krista, máme lásku, kterou můžeme projevovat světu. Je to bezpodmínečná Boží láska, která skrze nás proudí k druhým. Naše mysl tento druh Boží lásky nemůže pochopit, protože daleko převyšuje pouhé poznání. Je to zjevení, které Bůh dává svým dětem. Je to něco, co cítíme, když se přibližujeme k Pánu, a pak se nemůžeme dočkat, až se o to podělíme s ostatními.

Bezpodmínečná láska u druhých vždy věří v to nejlepší. Vidí, čím se mohou stát, když je bude někdo milovat. Právě to udělal Bůh pro nás. Věřil v to nejlepší a věděl, že jeho bezpodmínečná láska nás může proměnit k obrazu jeho Syna.


Pokud svobodně přijmeš Boží lásku, budeš ji moct stejně svobodně rozdávat dál.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon