Bezúhonné srdce

Bezúhonné srdce

Vždyť Hospodinovy oči obzírají celou zemi, aby posílil srdce těch, kteří jsou cele s ním… (2. Letopisů 16,9)

Co to znamená mít bezúhonné srdce a být cele s Bohem? Znamená to mít upřímnou touhu činit dobro a líbit se Bohu. Člověk, který má bezúhonné srdce, navzdory nedokonalosti skutečně miluje Boha. Může mít určité slabé stránky, dělat chyby nebo občas ztratit nervy. Ale pokaždé když to udělá, rychle se obrátí k Bohu a přijme jeho odpuštění. Pokud někoho urazí, s pokorou se mu omluví. Protože má upřímné srdce, může ho Duch svatý vyučovat.

Když Bůh hledá lidi, které by si mohl použít, nehledá ty, kteří mají dokonalé schopnosti. Kdyby byl člověk schopný dosáhnout dokonalosti, nepotřebovali bychom Ježíše. Kdo však z celého srdce miluje Ježíše, za toho se Bůh postaví.


Pán dává sílu těm, kteří jsou cele s ním!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon