Boží láska agapé

„Neboť tak Bůh miluje svět, že dal [svého] jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Jan 3,16

Bible rozlišuje různé typy lásky. Řecké slovo „filia“ znamená přátelství nebo něžnou náklonnost. U lásky „eros“ se jedná o vášnivou lásku, kterou cítíme, když se zamilujeme. Existuje však i třetí typ lásky – ta nejhlubší.

„Agapé“ je láska, kterou Bůh miluje svého Syna a celé lidstvo. Tato láska se obětuje, pozorujeme ji v Janovi 3,16. „Neboť tak Bůh miluje svět, že dal [svého] jediného Syna,…“

Mnoho biblických veršů se tímto tématem zabývá, osobně vám doporučuji si tyto věci prostudovat. O lásce agapé k nám Bůh promlouvá také v Matouši 5,44. Tento verš nás učí milovat své nepřátele a modlit se za ty, kdo nás pronásledují.

Modlit se za lidi, kteří nás mají rádi, není nic těžkého. Žehnat těm, kteří nás zranili, ale není vždy jednoduché. Trávit čas s křesťanskými přáteli bývá příjemnou zkušeností. Najít někoho, kdo se cítí mizerně a osaměle, a strávit s ním nějaký čas, je o něco těžší. Takovým jednáním vyjadřujeme Boží lásku agapé. Znamená to, že obětujeme své pohodlí, abychom činili, co je správné.

Láskou agapé milujeme, když jsme trpěliví, máme pochopení pro ostatní, povzbuzujeme je a nevyčítáme jim jejich jednání. Jako lidé jsme ze své podstaty sobečtí, neustále se ptáme: „A co já?“ Nyní je čas, abychom sobectví vyhlásili válku. Moc lásky agapé je tou nejlepší zbraní.

Nastal čas, abychom záměrně začali být milující a dobrotiví. Pomůže nám v tom Boží pohled na lásku, který nalézáme v Bibli. Ať Boží láska skrze vás proudí k ostatním.


Můžete se začít modlit

„Pane, Tvá mocná láska agapé je úžasná. Pomoz mi vyhlásit válku svému sobectví. Rozhoduji se ve svém životě milovat druhé láskou agapé.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon