Rozhodnost urovná spor

Tělo žádá proti Duchu a Duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. Galatským 5,17

Předpokladem pro úspěšné naplnění Boží vůle pro náš život je rozhodnost. Součástí rozhodnosti je schopnost učinit krok nebo prohlášení a tím ukončit konflikt. To se mi líbí, sama často něco vyznávám a buduji tím svou odhodlanost v určité oblasti.

Například když jsem vyčerpaná a mám pokušení upadnout do sebelítosti, řeknu si: „A dost, hlavu vzhůru a konec stěžování. Bůh mě miluje a já všechno dokážu v Tom, který mi dává sílu!“

V knize Galatským 5,17 vidíme, že tělo a duch stojí proti sobě. Je důležité si uvědomit, že rozhodnost můžeme použít také pro urovnání tohoto konfliktu. Zjišťujeme totiž, že chceme-li něčeho v životě dosáhnout, budeme muset nejprve vyřešit nekonečný konflikt mezi duchem a tělem.

Možná není vždy jednoduché zůstat rozhodný, ale nevzdávejme se, jinak mineme Boží vůli. Pokud na nás útočí pokušení, nepřestaňme vyznávat Boží slovo. Povstaňme k nové odhodlanosti a vyřešme ten konflikt, ke kterému dochází mezi duchem a tělem při následování Božího plánu.

Modlitba

„Duchu svatý, chci vyřešit konflikt, k němuž dochází mezi duchem a tělem. K tomu potřebuji rozhodnost. Posilni mě a dej mi slova, která mohu vyznávat. Jedině tak budu moci pokračovat v cestě a nevzdat se.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon