Buď duchovně živý

Buď duchovně živý

Vždyť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. (Římanům 8,2)

Pokud se budeme snažit navázat vztah s Bohem dodržováním všech náboženských zákonů, bídně selžeme a budeme se cítit poražení. Nikdo nedokáže naplnit celý Boží zákon. Proto Bůh poslal Ježíše, aby naplnil zákon místo nás a zaplatil náš dluh, který vznikl kvůli našemu hříchu a nespravedlnosti. Otevřel nám cestu, abychom se mohli přiblížit k Bohu vírou v něho, a ne prostřednictvím vlastních skutků.

Ježíš řekl, že pokud ho milujeme, budeme zachovávat jeho přikázání (viz Jan 14,15). Neřekl, že nás bude milovat, když budeme zachovávat všechna jeho přikázání. On už nás miluje a chce, abychom na jeho lásku reagovali a ochotně a ze všech sil jej poslouchali. Chce také, abychom věděli, že když děláme chyby, nabízí nám okamžité a dokonalé odpuštění.

V období Staré smlouvy hřích způsoboval duchovní smrt. Zákon lásky, pod nímž nyní žijeme, v nás ale působí život. Boží láska je úžasná a vědomí, že nemusíme být pod tlakem a nemusíme neustále podávat dokonalý výkon, nám pomáhá uvolnit se v Boží přítomnosti a slyšet jeho hlas.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: To, co pro tebe Ježíš vykonal na kříži, ti umožňuje radovat se z intimního společenství s Bohem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon