Buď odvážný!

Buď odvážný!

Ničema utíká, ačkoliv ho nikdo nehoní, ale spravedlivý si je jistý jako mladý lev. (Přísloví 28,1)

Jedním z hlavních důvodů, proč se lidé nemodlí nebo se zdráhají požádat Boha o naplnění svých potřeb a přání, je, že se necítí být hodni. Nejsou se sebou příliš spokojení nebo si myslí, že nejsou dostatečně duchovní a že je Bůh stejně neslyší. Všichni děláme chyby a potřebujeme přijímat Boží odpuštění a milosrdenství, díky němuž nám Bůh může žehnat navzdory našim nedostatkům.

Když mluvíme s Bohem a předkládáme mu své prosby, musíme rozumět tomu, že jsme jeho synové a dcery, kteří byli ospravedlněni Ježíšovou krví. V opačném případě možná nebudeme schopni jasně slyšet jeho hlas a vnímat jeho odpovědi. Příliš často si myslíme, že naše spravedlnost je založena na „správném“ jednání, „správných“ slovech, „správném“ chování nebo „správných“ postojích. Pravdou však je, že spravedlivými se nedokážeme stát sami. Můžeme být náboženští, nemůžeme se ale stát spravedlivými. Skutečná biblická spravedlnost není založena na tom, zda jednáš správně; vychází z toho, co pro tebe udělal Ježíš. Jeho spravedlnost můžeš přijmout jedině vírou. Když jí uvěříš, začne se více a více projevovat i ve správném jednání. Musíš si ale navždycky zapamatovat, že Bůh odpovídá na tvé modlitby proto, že je dobrý, ne proto, že bys byl tak dobrý ty sám. Můžeš k němu směle přistoupit v modlitbě a očekávat, že denně uslyšíš jeho hlas.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Pokud budeš směle důvěřovat Bohu a s odvahou se modlit, on promění tvé chyby v zázraky.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon