Bůh k vám promlouvá

Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Jan 16,13

Může se zdát, že mluvíme o velice základním tématu, věřím však, že si mnozí stále nejsou jisti, zda Bůh opravdu mluví k lidem. Už jste se touto otázkou také někdy zabývali? Ptali jste se sami sebe někdy, jestli k vám Bůh mluví? Určitě rádi uslyšíte, že odpověď je „ano“.

Ke konci svého pobytu na této zemi, Ježíš svým učedníkům řekl: „Ještě vám mám mnoho co říci, ale nemůžete to nyní snést. Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy“ (Jan 16,12–13).

V této chvíli Ježíš mluvil s lidmi, se kterými strávil předchozí tři roky. Stále však bylo mnoho věcí, které je ještě nenaučil. To je překvapující. Myslela bych si, že se za tři roky, kdy budu dnem i nocí s Ježíšem, stihnu naučit úplně všechno.

Ježíš jim toho však chtěl ukázat mnohem více. V životě se vždy budeme setkávat s novými situacemi, ve kterých nás Bůh chce vést. Proto nám daroval Ducha svatého – abychom mohli slyšet Boží hlas, i když Boha fyzickýma očima nevidíme.

Skrze Ježíše Krista a moc Ducha svatého k nám chce Bůh osobně promlouvat každý den. Touží nás krok za krokem vést k úžasným věcem, které pro nás připravil.

Otec dává svůj dar Ducha svatého všem, kdo o něj prosí (viz Lukáš 11,13). Znovu chci proto zdůraznit, že každý z nás může slyšet Boha a nechat se vést Duchem svatým. Nasloucháte mu?


Můžete se začít modlit

„Bože, prosím o vedení Tvého Ducha svatého. Věřím, že ke mně mluvíš a velmi mne zajímá, co mi chceš říct.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon