Jak porozumět milosti a chodit vírou

Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás – je to Boží dar. Efezským 2,8

Většina z nás si uvědomuje, že jsme spaseni milostí. Přemýšlím však, kolik z nás si skutečně uvědomuje moc Boží milosti.

Všechno, co přijímáme od Boha, získáváme z milosti skrze víru. Pochopíme-li milost, můžeme žít z víry a přijmout Boží požehnání.

Boží milost není komplikovaná nebo nepochopitelná. Je velmi jednoduchá, a proto ji mnozí přehlédnou. Nic není mocnější než milost. Vše, co vidíme v Božím slově, spasení, naplnění Duchem svatým, společenství s Bohem a vítězství v každodenním životě, je z milosti. Bez milosti nejsme ničím, nic nemáme a nedokážeme.

Dnes nechci, abyste o milosti pouze slyšeli, nýbrž abyste porozuměli, že věci v našem životě nezávisí na naší snaze, schopnostech nebo píli, nýbrž na Boží touze svou nekončící mocí naplnit všechny naše potřeby. To je milost.

Zaměřte se dnes na tuto pravdu a pozorujte, jak vaše víra roste.


Můžete se začít modlit

„Bože, nechci jen vědět o Tvé milosti, toužím prožít její skutečnou moc. Pomoz mi porozumět, jak nádherná je Tvá milost, aby má víra v Tebe rostla.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon