Bolest není jen fyzická

Duch Panovníka Hospodina je na mně, protože mne Hospodin pomazal. Poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci… Izajáš 61,1

Bible nás učí, že Ježíš přišel uzdravit naše rány, ovázat a vyléčit naše zlomená srdce. Dává nám čelenku krásy místo popela a olej veselí místo truchlení (viz Izajáš 61,1–3).

Mnozí křesťané čtou tyto verše a uvědomují si, že Bůh touží uzdravit naše fyzické a duchovní bolesti. U Boha je toho však ještě mnohem více. Ve skutečnosti jsou součástí našeho života také emoce. I ty mohou být narušené a působit nám bolest.

Dnešní svět je plný lidí, kteří trpí vlivem emocionální bolesti. Důvodem může být zneužívání, odmítnutí, opuštěnost, zrada, zklamání, odsouzení, kritika nebo jiné druhy negativního jednání druhých. Emocionální bolest může být ještě ničivější než fyzická, protože se ji lidé snaží skrývat a dělat, jakoby neexistovala.

Máte-li v životě citové rány, vězte, že vás Ježíš touží uzdravit. Nemyslete si, že přišel jen kvůli fyzickým a duchovním bolestem. Předneste své rány před Ježíše, On chce uzdravit veškerou vaši bolest!


Můžete se začít modlit

„Pane, děkuji Ti, že se chceš postarat o každou oblast mého života, včetně mých pocitů. Přináším Ti všechny své emocionální rány. Vím, že mě můžeš uzdravit a obnovit.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon