Ať se Bůh stane zdrojem vaší jistoty

Hospodin zástupů je s námi, nepřístupným hradem je nám Bůh Jákobův. Sela. Žalm 46,12

Epidemie nejistoty okrádá v dnešní společnosti mnoho lidí o radost ze života a způsobuje velké problémy ve vztazích. Dobře vím, co může nejistota v životě člověka způsobit, protože jsem s ní sama žila. Jsem si vědoma toho, co může způsobit.

Ti, kteří žijí v nejistotě, často kvůli odmítnutí a nízkému sebevědomí hledají potvrzení u druhých. Jsou závislí na podpoře jiných lidí.

Když bojujeme s nejistotou, může nás osvobodit jedině Boží pravda. Pravdou je, že se nemusíme snažit u lidí získat to, co nám Bůh zdarma nabízí: Lásku, přijetí, potvrzení, bezpečí, vlastní hodnotu a cenu.

On je naším útočištěm, nepřístupným hradem, naší silou, pevností v dobách nesnází. Je naším úkrytem (viz Žalm 9,10; 31,4; 32,7; 37,39; 46,12). Naše hodnota a cena, přijetí a potvrzení je v Něm. Máme-li tyto věci, máme to nejdůležitější na světě.

Když hledíme na Boha, získáváme novou míru svobody, stáváme se sebejistými a zralými osobami. Takovými, jaké nás Bůh stvořil.


Můžete se začít modlit

„Pane, své bezpečí hledám u Tebe. Zaměřuji svou pozornost na skutečnost, že jsi mým útočištěm a mojí silou. Ty mi dáváš lásku a přijetí. Jedině v Tobě nacházím skutečnou jistotu.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon