Dostáváme to, co si nezasloužíme

Napjatě jsem očekával na Hospodina a on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání o pomoc. Vytáhl mě z hlučící jámy, z blátivého bahna a postavil mé nohy na skálu, upevnil mé kroky. Žalm 40,2–3

Většina lidí dovolí Bohu, aby jim pomohl jen tehdy, když mají pocit, že si to zaslouží. V mém životě to bývalo také tak. Léta jsem si myslela, že mohu Boží pomoc očekávat, jen pokud si ji zasloužím. Domnívala jsem se, že musím nejprve vykonat dostatek dobrých skutků.

Tento postoj však nikdy nevede k opravdové vděčnosti a děkovaní. Myslíme-li si, že dostáváme něco, co si zasloužíme, není to dar, nýbrž „odměna za vykonané dílo“. Rozdíl mezi nezaslouženým darem a vyslouženou odměnou je rozdílem mezi milostí a skutky.

Chci vás povzbudit, abyste otevřeli svá srdce, dovolili Boží milosti působit ve vašem životě a pomáhat vám v každé oblasti. Nezapomeňte, že život z vlastní síly může být frustrující. Můžeme se navrátit k Boží milosti a dovolit Bohu, aby skrze nás jednal.

Dovolte Bohu, aby pro vás něco vykonal. Přestaňte se snažit zasloužit si Jeho pomoc. Dovolte Mu postarat se o všechny vaše potřeby.


Můžete se začít modlit

„Bože, vím, jak nesmyslné je přijímat Tvou pomoc pouze tehdy, když si myslím, že si ji zasloužím. Nebudu si již zakládat na svých skutcích. Toužím zakoušet Tvou milost. Děkuji Ti, že mi pomáháš v každé situaci, i když si to nezasloužím.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon