Známka opravdového křesťana

Mějte jeden k druhému stejný ohled. Nepomýšlejte na vysoké věci, ale nechte se vést k obyčejným. Nebuďte moudří sami podle sebe. Římanům 12,16

Jednou z nejdůležitějších známek lásky je nesobeckost, která je v knize Římanům 12,16 popsána jako ochota přizpůsobit se potřebám a přáním druhých.

Ti, kteří pochopili význam tohoto verše a žijí podle něj, porozumí skutečné lásce. Nejsou sobečtí.  Naučili se přizpůsobovat a mít ohled k druhým.

Na druhou stranu ti, kteří o sobě nesmýšlí střízlivě, mají často s ohleduplností problém. Jejich vysoké mínění o sobě samých je nutí vidět ostatní jako nedůležité a nepatrné. Sobecky očekávají, že se budou druzí přizpůsobovat jim. Neumí brát ohled na druhé, aniž by se hněvali a zlobili.

Jakou osobou jste vy? Sama jsem bývala velmi sobecká. Ze svých zkušeností vám mohu potvrdit, že nesobecký život je mnohem více naplňující než život v sobectví.

Známkou opravdového křesťana je schopnost brát ohled na druhé.

Začnete s ohleduplností již dnes?

Můžete se začít modlit

„Bože, uč mě každý den s láskou brát ohled na druhé. Toužím být nesobecký a starat se podle svých schopností o potřeby druhých. Nauč mě v lásce oslovit druhé.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon