Bůh si tě najde

Bůh si tě najde

Hle, Hospodinovo oko hledí na ty, kdo se ho bojí, na ty, kdo očekávají na jeho milosrdenství… (Žalm 33,18)

Pamatuji si dobu, kdy jsem se velmi snažila slyšet Boha a neustále se bála, že udělám chybu. Tehdy jsem se teprve začínala učit slyšet jeho hlas. Vedení Duchem bylo pro mě něčím novým, a protože jsem neměla dost zkušeností, měla jsem strach, zda skutečně slyším Boží hlas nebo ne. Nechápala jsem, že pokud mám v srdci správný postoj, Bůh mě zachrání i z mých chyb a omylů.

Bůh ke mně mluvil a snažil se mě přimět, abych vykročila ve víře a něco udělala, já jsem ale pořád říkala: „Pane, co když něco spletu? Co když neslyším správně a udělám něco špatně? Bojím se, že minu tvou vůli, Bože!“

On ale ke mně promluvil a velmi jednoduše řekl: „Joyce, neboj se. Pokud mě mineš, já si tě najdu.“ Tato slova mi dodala odvahu udělat, k čemu mě Bůh volal, a přinesla do mého srdce neuvěřitelný pokoj. Od doby, kdy jsem je poprvé slyšela, pro mě mnohokrát byla povzbuzením, abych udělala krok víry. Dnes je sdílím s tebou, protože tě chci povzbudit, abys vykročil ve víře podle toho, jak k tobě Bůh právě teď mluví.

Pokud chceš ve svém životě uskutečňovat Boží vůli víc než cokoli jiného a pokud jsi udělal vše, co je v tvých silách, abys slyšel Boha, pak se neboj, vykroč vpřed a důvěřuj mu. A i když uděláš chybu, Bůh ti pomůže a obrátí situaci k tvému dobru.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Udělej to, o čem jsi přesvědčen, že ti Bůh řekl, a neboj se, že Boha mineš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon