Bůh slyší a odpovídá

Bůh slyší a odpovídá

… Hospodin ti bude velice milostivý při zvuku tvého úpěnlivého křiku: Jakmile jej uslyší, odpoví ti. (Izajáš 30,19)

Naše přátelství s Bohem prospívá nejen nám, ale také lidem v našem okolí. Když k nám lidé přijdou se svými potřebami nebo obavami, někdy jim můžeme nabídnout pomoc, jindy jim však pomoct nedokážeme. My možná nemáme to, co lidé opravdu potřebují, Bůh to ale má. Pokud jsme Boží přátelé, můžeme lidem říct: „To, co potřebuješ, já sice nemám, ale znám někoho, kdo ti to může dát. Zeptám se svého přítele! Budu prosit Boha, aby tvou potřebu naplnil.“

Víme, že Bůh má moc zasahovat do lidských životů. Může pomoct dětem přestat brát drogy, přinést finanční průlom, provést lékařský zákrok nebo usmířit manžele. Čím důvěrněji Boha známe, tím více si budeme jisti jeho ochotou pomáhat lidem. Když se na nás někdo obrátí s prosbou o pomoc, můžeme přistoupit k Bohu a vědět, že on tomu člověku pomůže. Můžeme Boha prosit, aby pomohl někomu, koho milujeme, přestože si to nezaslouží. Můžeme se modlit se soucitem, který pramení ze srdce lásky. Bůh nás jistě uslyší a odpoví nám.

Bůh tě miluje a je nadšený, že slyší tvůj hlas, když se k němu obracíš v modlitbě a hledáš společenství s ním. Přicházej k němu nejen kvůli svým potřebám, ale také kvůli potřebám druhých.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nezapomeň, že Bůh miluje zvuk tvého hlasu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon