Čekej na jeho pokoj

Čekej na jeho pokoj

Poslechnu, co mi říká Bůh Hospodin. Vždyť promlouvá pokoj ke svému lidu, ke svým věrným. Kéž se nevracejí k bláznovství! (Žalm 85,9)

Když Bůh mluví, dává nám pocit hlubokého vnitřního pokoje. Tím nám potvrzuje, že poselství, které slyšíme, je skutečně od něho. I když nás chce napomenout, jeho Duch Pravdy zanechává v našich duších uklidňující pocit útěchy.

Naopak nepřítel, který nás chce oklamat, nám tento pokoj dát nemůže. Když se snažíme věci řešit pomocí vlastní argumentace, nepociťujeme pokoj, protože: „Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj.“ (Římanům 8,6)

Když věříš, že jsi slyšel Boží hlas a potřebuješ se rozhodnout ohledně něčeho, o čem si myslíš, že ti řekl, můžeš použít měřítko pokoje. Jestli míra tvého vnitřního pokoje neodpovídá míře vedení, které jsi slyšel, pak v tom nepokračuj. Vůbec nemusíš nikomu vysvětlovat, proč ve věci nemáš pokoj. Možná to ani sám nevíš. Můžeš jednoduše říci: „Momentálně v tom nemám pokoj, proto by nebylo moudré, abych v tom pokračoval.“

Vždy je dobré počkat, dokud ve věci, o níž si myslíš, že tě k ní Bůh vede, nezískáš skutečný pokoj. Vnitřní pokoj je potvrzením, že jsi skutečně slyšel Boha a že je čas jednat. Boží pokoj ti dává sebevědomí a víru, které ti umožní poslechnout Boží pokyny.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Než začneš jednat, čekej na Boží pokoj.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon