Bůh k tobě promlouvá čerstvým Slovem

Bůh k tobě promlouvá čerstvým Slovem

Hledejte Hospodina a jeho sílu! Ustavičně vyhledávejte jeho tvář! (Žalm 105,4)

Když král Jóšafat uslyšel, že se na Judsko chystá zaútočit obrovské vojsko, věděl, co má udělat. Nepotřeboval rady od lidí, nutně potřeboval hledat Boha a slyšet přímo jeho hlas.

Tato bitva nebyla první Jóšafatovou zkušeností s bojem, proč tedy nepoužil stejné metody jako v předchozích situacích? Bez ohledu na to, kolikrát něco v minulosti fungovalo, jestli tomu Bůh neudělí čerstvé pomazání, nemusí to znovu fungovat. On může dát své pomazání na již vyzkoušenou metodu a znovu ji použít, také ti však může ukázat zcela nový směr a dát ti pokyny, které jsi nikdy předtím neslyšel. Vždy se musíš dívat na něj, ne na metody, vzorce nebo způsoby, které fungovaly v minulosti. Potřebuješ se zaměřit na Boha. Tvůj zdroj síly a původce všeho, co potřebuješ, musí být on sám.

Jóšafat věděl, že pokud k němu Bůh nepromluví, nezvládne to. V anglickém překladu Bible (Amplified Bible, pozn. překl.) je zdůrazněno, že čerstvé slovo od Boha bylo jeho životně důležitou potřebou. Něco, bez čeho se nemohl obejít, něco zásadního. Potřeboval to pro záchranu svého života a zachování života svého lidu.

Možná se nacházíš v podobné situaci jako Jóšafat. Proto budeš i ty možná potřebovat čerstvé slovo od Boha. Možná se cítíš jako někdo, kdo se topí a má poslední šanci na záchranu. Možná pro přežité zoufale potřebuješ osobní slovo od Boha.

Boží touha mluvit k tobě je ještě větší než tvoje touha ho slyšet. Hledej ho a věnuj mu svůj čas a pozornost. Můžeš si být jistý, že tě nezklame.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Naslouchej Bohu a očekávej jeho čerstvé Slovo.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon