Citlivé a vnímavé srdce

Citlivé a vnímavé srdce

A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce masité… (Ezechiel 11,19)

V dnešním verši Bůh zaslibuje, že nahradí srdce z kamene srdcem z masa. Jinými slovy, dokáže proměnit člověka s tvrdým srdcem na někoho, kdo má srdce citlivé a vnímavé.

Když vydáš život Bohu, vloží do hloubi tvého svědomí smysl pro to, co je správné a co špatné. Pokud však signály svého svědomí příliš často ignoruješ, zatvrzuješ tím své srdce. V takovém případě musíš dovolit Bohu, aby tvé srdce obměkčil a učinil jej citlivým na vedení Ducha svatého.

Sama jsem byla velmi zatvrzelá, než jsem začala trávit čas ve společenství s Bohem. Pravidelný čas v Boží přítomnost obměkčil mé srdce a učinil mě citlivější vůči jeho hlasu. Když naše srdce není citlivé na Boží dotek, pak si mnohdy ani nevšimneme, že k nám Bůh mluví. Často k nám promlouvá jemným, tichým a něžným hlasem nebo nás jemně vede k určité věci.

Člověku se zatvrzelým srdcem také hrozí, že ublíží druhým, a ani si to neuvědomí. I to však Boha zarmucuje. Ti, kdo mají zatvrzelé srdce a jsou zaneprázdněni „vlastními záležitostmi“, nebudou citliví vůči Božímu hlasu a jeho vůli. Bůh chce svým Slovem obměkčit naše srdce, protože zatvrzené srdce nemůže slyšet jeho hlas a nemůže ani přijmout veškeré požehnání, které nám Bůh touží dávat.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Pečuj o své srdce, aby zůstávalo citlivé a vnímavé vůči Božímu hlasu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon