Co očekáváš?

Co očekáváš?

Hospodin je dobrý k tomu, kdo na něho očekává, k člověku, jenž ho hledá. (Pláč 3,25)

Poté, co se pomodlíme a požádáme Boha o to, co chceme, potřebujeme nebo po čem toužíme, měli bychom dychtivě čekat na jeho odpověď. Musíme být plni naděje, která je radostným a smělým očekáváním dobrých věcí. Po letech zklamání, které jsem zažívala v dětství a rané dospělosti, se u mě vyvinulo něco, čemu se říká zlé tušení (viz Přísloví 15,15). Projevovalo se to tak, že jsem většinu času vyhlížela špatné zprávy. Myslím, že mnoho lidí se bojí věřit, že přijde něco dobrého, protože nechtějí znovu projít zklamáním. Bůh ale chce, abychom od něj s odvahou očekávali dobré věci, protože on je dobrý.

Zároveň ovšem nemáme být pasivní. Pasivní člověk je někdo, kdo chce, aby se děly dobré věci, není ale schopen udělat nic jiného, než čekat, co se stane. Dnešní verš nám říká, abychom byli plní očekávání. Ráda nahlas vyznávám Písmo a přitom čekám, že se za mě Bůh postaví a bude jednat v můj prospěch. Verše z Písma mi připomínají jeho zaslíbení a povzbuzují mě. Boží slovo má tvůrčí moc, a když ho vyslovujeme ve víře, je to, jako bychom zasévali semeno, které přinese úrodu.

Pokud ses modlil a čekání na odpověď trvá déle, než jsi plánoval, děkuj Bohu, že jedná a nebuď netrpělivý. Popiš mu své očekávání a těš se na svůj průlom. Nenech se polapit do pasti stěžování si a reptání. V radosti si buď jistý, že tvá odpověď je na cestě.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nenech se odradit. Bůh jedná a výsledky budou brzy vidět.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon