Co tě drží zpátky?

Co tě drží zpátky?

Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi… (Židům 12,1)

Když autor listu Židům napsal, že máme odložit či odhodit veškerou zátěž, měl před očima běžce své doby, kteří doslova odložili šaty, až na jednoduchou bederní roušku. Tím si zajistili, že se do ničeho nezamotají a nic jim nezabrání běžet tak rychle, jak jen budou schopni. Běželi, aby vyhráli!

Důležitou součástí na cestě přiblížení k Bohu je životní inventura, při níž odložíme vše, co nás omezuje nebo odvádí naši pozornost od něho. Být v úzkém vztahu s Bohem vyžaduje zbavit se věcí, které ho zarmucují a rozptylují nás, a také těch, které nám brání žít podle Božího plánu pro náš život.

Často potřebujeme prozkoumat svůj život a odložit věci, do nichž se můžeme zaplést a které nás vzdalují od Boha. Pokud to neuděláme, nemůžeme duchovně růst. Když ti Bůh ukáže něco, co bys měl odložit, doporučuji ti, abys to bez váhání udělal. Nehádej se s ním a nelituj se. To, o co tě Bůh žádá, ti nakonec prospěje. Ať už je to destruktivní přátelství, nějaký zlozvyk, neodpuštění nebo jakýkoli jiný hřích ve tvém životě, měj odvahu se s tím vypořádat. Pros Boha, aby ti pomohl, a pak čerpej sílu od něho a z jeho Slova.


Odlož všechno, co ti brání běžet závod svatosti. Odměnou ti bude Bůh sám.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon