Danielův neobyčejný duch

„Tento Daniel ovšem nad vezíry i satrapy vynikal, protože v něm byl neobyčejný duch, a král byl nakloněn ustanovit jej nad celým královstvím. Daniel 6,4

Bible popisuje Daniela jako člověka „neobyčejného ducha“, který chtěl svým životem oslavit Boha, nehledě na to, co ho to bude stát.

Daniel miloval Boha a od svého rozhodnutí nikdy neustoupil. Proto mu Bůh dal přízeň u krále, který ho povýšil nad všechny úředníky ve svém království. Jeho vydanost Bohu měla však být podrobena zkoušce.

Ostatním královským úředníkům se nelíbilo, že je Daniel královým oblíbencem. Proto přiměli krále k tomu, aby podepsal nařízení, jež zakazuje na následujících třicet dní modlitby ke všem bohům. Jediná modlitba, která byla dovolena, byla uctívat samotného krále. Kdo poruší toto nařízení, bude vhozen do lví jámy.

Daniel si z toho nařízení nic nedělal. Více ho zajímalo, jak zůstat vydaný svému Bohu. Pokud znáte ten příběh, víte, jak Bohu vzešla sláva, když Daniela zachránil.

I vy můžete žít se stejným neobyčejným duchem. Rozhodněte se žít pro Boha ve všech oblastech svého života. Jen tak budete moci naplnit Boží plán pro svůj život a oslavit Boha stejně jako Daniel.

Modlitba

„Pane, vydávám se Ti a chci žít výjimečným životem jako Daniel. Vlož do mě toho „neobyčejného ducha“, abych Ti ve všem, co dělám, mohl sloužit celým srdcem.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon